Radarska slika padavin

Radarska slika padavin je pridobljena z obdelavo odboja radarskih signalov, ki so primarno namenjeni nadzoru letalskega prometa.

Vertikalni profil ozračja

Vertikalni profil (temperatura, smer in jakost vetra) je izračunan iz podatkov, ki jih pošiljajo nekatera letala preko "ModeS" radarskega protokola.

Poprečne vrednosti

Podatki predstavljajo poprečje vseh meritev v okolici radarja (20NM). K rezultatu prispevajo vsi leti, znotraj časovnega intervala in znotraj geografskega kriterija.

Omejitev odgovornosti

Informacije, objavljene na tej spletni strani so informativne narave. Pripravljene so z namenom, da bi bile koristne za širšo javnost. Zaradi načina zajema podatkov, uporabljene tehnologije in omejitev ni mogoče v celoti zagotoviti razpoložljivosti, pravilnosti in popolnosti teh informacij. KZPS, d.o.o. zato ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki mi morebiti nastala zaradi uporabe teh informacij.

KZPS, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave.